ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2017-07-22 15:35:04    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 33.37 33.45
  USD 50 33.30 33.45
  USD 5-20 33.20 33.45
  USD 1-2 32.60 33.45
United Kingdom
  GBP 50 43.25 43.80
  GBP 5-20 43.15 43.80
EURO
  EURO 100-500 38.80 39.00
  EURO 50 38.70 39.00
  EURO 5-20 38.60 39.00
Japan
  JPY 0.2990 0.3005
Switzerland 1000
  CHF 35.15 35.35
Australia
  AUD 26.30 26.50
New Zealand
  NZD 24.70 24.90
Canada
  CAD 26.50 26.70
Denmark
  DKK 5.19 5.24
Norway
  NOK 4.12 4.16
Sweden
  SEK 4.01 4.05
Singapore 1000
  SGD 24.45 24.60
Malaysia
  MYR 7.81 7.87
Hong Kong
  HKD 4.26 4.30
China
  CNY 4.90 4.94
Taiwan
  TWD 1.050 1.125
Korea
  KRW 0.0292 0.0295
Indonesia
  IDR 0.00253 0.00263
India
  INR 100-500 0.50 0.52
Philippines
  PHP 0.65 0.68
South Africa
  ZAR 2.45 2.60
Saudi Arabia
  SAR 8.75 8.95
Qatar
  QAR 8.50 9.25
United Arab Emirates
  AED 9.00 9.15
Oman
  OMR 85.00 87.50
Russia
  RUB 0.54 0.58
Vietnam
  VND 0.00144 0.00154