ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT//วสุเอ๊กซเช้นแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 17:00 น. วันเสาร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 15.30 น. วันอาทิตย์ หยุด // Vasu Exchange Announcement - Temporary Office Hours Mon-Fri: Open 9:00 am to 5:00 pm. Sat: Open 9:00 am to 3:30 pm. Sun - Closed
 
  2021-02-27 10:08:10    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 30.35 30.45
  USD 50 30.30 30.45
  USD 5-20 30.20 30.45
  USD 1-2 29.60 30.45
United Kingdom
  GBP 50 42.15 42.45
  GBP 5-20 42.05 42.45
EURO
  EURO 100-500 36.60 36.80
  EURO 50 36.55 36.80
  EURO 5-20 36.50 36.80
Japan
  JPY 0.2855 0.2870
Switzerland 1000
  CHF 33.30 33.50
Australia
  AUD 23.30 23.60
New Zealand
  NZD 21.90 22.25
Canada
  CAD 23.75 24.00
Denmark
  DKK 4.90 4.94
Norway
  NOK 3.48 3.53
Sweden
  SEK 3.57 3.63
Singapore 1000
  SGD 22.85 23.05
Malaysia
  MYR 7.40 7.49
Hong Kong
  HKD 3.87 3.92
China
  CNY 4.65 4.70
Taiwan
  TWD 1.020 1.045
Korea
  KRW 0.0267 0.0272
Indonesia
  IDR 0.00200 0.00217
India
  INR 500 0.36 0.41
Philippines
  PHP 0.61 0.635
South Africa
  ZAR 1.75 1.92
Saudi Arabia
  SAR 7.75 8.05
Qatar
  QAR 0 0
United Arab Emirates
  AED 7.90 8.15
Oman
  OMR 75.00 77.00
Russia
  RUB 0.35 0.40
Vietnam
  VND 0.00129 0.00136