ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2015-10-06 15:27:31    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 36.30 36.35
  USD 50 36.25 36.35
  USD 5-20 36.15 36.35
  USD 1-2 35.75 36.35
United Kingdom
  GBP 50 55.00 55.30
  GBP 5-20 54.90 55.30
EURO
  EURO 100-500 40.50 40.80
  EURO 50 40.40 40.80
  EURO 5-20 40.30 40.80
Australia
  AUD 25.60 25.80
Switzerland 1000
  CHF 37.10 37.35
New Zealand
  NZD 23.45 23.60
Japan
  JPY 0.3020 0.3040
Canada
  CAD 27.60 27.75
Denmark
  DKK 5.40 5.44
Norway
  NOK 4.28 4.32
Sweden
  SEK 4.31 4.35
Singapore 1000
  SGD 25.40 25.55
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.23 8.30
Hong Kong
  HKD 4.67 4.70
China
  CNY 5.66 5.70
Taiwan
  TWD 1.120 1.135
Korea
  KRW 0.0311 0.0314
Indonesia
  IDR 0.00248 0.00260
India
  INR 0.54 0.56
Philippines
  PHP 0.76 0.78
South Africa
  ZAR 2.50 2.62
Saudi Arabia
  SAR 9.55 9.70
Qatar
  QAR 9.75 9.90
United Arab Emirates
  AED 9.75 9.90
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 93 94.50
Russia
  RUB 0.54 0.58
Vietnam
  VND 0.00158 0.00164