ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2018-12-08 10:19:04    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.74 32.81
  USD 50 32.69 32.81
  USD 5-20 32.59 32.81
  USD 1-2 32.00 32.81
United Kingdom
  GBP 50 41.55 42.00
  GBP 5-20 41.45 42.00
EURO
  EURO 100-500 37.20 37.40
  EURO 50 37.15 37.40
  EURO 5-20 37.10 37.40
Japan
  JPY 0.2900 0.2920
Switzerland 1000
  CHF 32.85 33.10
Australia
  AUD 23.45 23.65
New Zealand
  NZD 22.40 22.75
Canada
  CAD 24.45 24.70
Denmark
  DKK 4.95 5.00
Norway
  NOK 3.80 3.85
Sweden
  SEK 3.57 3.62
Singapore 1000
  SGD 23.80 23.95
Malaysia
  MYR 7.81 7.87
Hong Kong
  HKD 4.18 4.21
China
  CNY 4.72 4.76
Taiwan
  TWD 1.080 1.100
Korea
  KRW 0.0287 0.0289
Indonesia
  IDR 0.00220 0.00228
India
  INR 500 0.43 0.455
Philippines
  PHP 0.61 0.63
South Africa
  ZAR 2.15 2.30
Saudi Arabia
  SAR 8.50 8.75
Qatar
  QAR 8.50 9.00
United Arab Emirates
  AED 8.70 8.95
Oman
  OMR 83.00 85.00
Russia
  RUB 0.47 0.50
Vietnam
  VND 0.00140 0.00144