ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2016-02-13 09:46:51    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 35.48 35.55
  USD 50 35.40 35.55
  USD 5-20 35.30 35.55
  USD 1-2 34.50 35.55
United Kingdom
  GBP 50 51.40 51.65
  GBP 5-20 51.30 51.65
EURO
  EURO 100-500 39.90 40.10
  EURO 50 39.80 40.10
  EURO 5-20 39.70 40.10
Australia
  AUD 25.10 25.25
Switzerland 1000
  CHF 36.25 36.45
New Zealand
  NZD 23.50 23.75
Japan
  JPY 0.3125 0.3150
Canada
  CAD 25.60 25.75
Denmark
  DKK 5.31 5.36
Norway
  NOK 4.10 4.14
Sweden
  SEK 4.18 4.22
Singapore 1000
  SGD 25.35 25.45
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.32 8.43
Hong Kong
  HKD 4.54 4.57
China
  CNY 5.31 5.36
Taiwan
  TWD 1.07 1.085
Korea
  KRW 0.0291 0.0293
Indonesia
  IDR 0.00255 0.00262
India
  INR 0.50 0.52
Philippines
  PHP 0.74 0.76
South Africa
  ZAR 2.00 2.25
Saudi Arabia
  SAR 9.30 9.45
Qatar
  QAR 9.50 9.65
United Arab Emirates
  AED 9.50 9.65
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 90.00 92.50
Russia
  RUB 0.40 0.47
Vietnam
  VND 0.00155 0.00162