ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย:สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT บริษัทเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00น.-17.00น. วันอาทิตย์ หยุด ประกาศแจ้งลูกค้าทุกท่านทราบ:บริษัทวสุเอ็กซ์เช้นจำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการโอนเงินเพื่อขอสินเชื่อกับบริษัทฯและการลงทุน ทุกประเภทอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆ/// แจ้งหยุดวันสงกรานต์ 13-16 เม.ย 67 เปิดทำการ 17 เม.ย 67 We will close 13-16 Apr 2024 Open 17 Apr 2024
 
  2024-04-12 12:21:37    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 36.25 36.35
  USD 50 36.20 36.35
  USD 5-20 36.10 36.35
  USD 1-2 35.60 36.35
United Kingdom
  GBP 50 45.35 45.70
  GBP 5-20 45.25 45.70
EURO
  EURO 100-500 38.75 39.10
  EURO 50 38.70 39.10
  EURO 5-20 38.65 39.10
Japan
  JPY 0.2370 0.2400
Switzerland 1000
  CHF 39.70 40.00
Australia
  AUD 23.55 23.75
New Zealand
  NZD 21.65 21.90
Canada
  CAD 26.40 26.70
Denmark
  DKK 3.80 4.65
Norway
  NOK 2.70 3.25
Sweden
  SEK 2.65 3.25
Singapore 1000
  SGD 26.70 26.95
Malaysia
  MYR 7.50 7.60
Hong Kong
  HKD 4.61 4.66
China
  CNY 4.97 5.03
Taiwan
  TWD 1.090 1.120
Korea
  KRW 0.0261 0.0268
Indonesia
  IDR 0.00220 0.00238
India
  INR 500 0.40 0.44
Philippines
  PHP 0.600 0.635
South Africa
  ZAR 1.70 1.90
Saudi Arabia
  SAR 9.35 9.70
Qatar
  QAR 9.20 9.95
United Arab Emirates
  AED 9.55 9.85
Oman
  OMR 90.00 94.00
Russia
  RUB 0.00 0.00
Vietnam
  VND 0.00140 0.00148