ประกาศ :: บริษัทเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00น.-17.00น. วันอาทิตย์ หยุด เอกสารประกอบ ขาย:สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT ประกาศแจ้งลูกค้าทุกท่านทราบ:บริษัทวสุเอ็กซ์เช้นจำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการโอนเงินเพื่อขอสินเชื่อกับบริษัทฯและการลงทุน ทุกประเภทอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆ
 
  2022-12-01 14:50:04    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 34.86 35.10
  USD 50 34.80 35.10
  USD 5-20 34.70 35.10
  USD 1-2 34.20 35.10
United Kingdom
  GBP 50 42.10 42.60
  GBP 5-20 42.00 42.60
EURO
  EURO 100-500 36.35 36.55
  EURO 50 36.30 36.55
  EURO 5-20 36.25 36.55
Japan
  JPY 0.2560 0.2585
Switzerland 1000
  CHF 36.90 37.20
Australia
  AUD 23.60 23.90
New Zealand
  NZD 21.95 22.15
Canada
  CAD 25.95 26.80
Denmark
  DKK 2.00 4.97
Norway
  NOK 3.52 3.57
Sweden
  SEK 3.31 3.35
Singapore 1000
  SGD 26.15 26.90
Malaysia
  MYR 7.87 7.96
Hong Kong
  HKD 4.47 4.52
China
  CNY 4.92 5.10
Taiwan
  TWD 1.130 1.165
Korea
  KRW 0.0266 0.0270
Indonesia
  IDR 0.00220 0.00235
India
  INR 500 0.400 0.435
Philippines
  PHP 0.59 0.625
South Africa
  ZAR 1.70 2.06
Saudi Arabia
  SAR 9.10 9.50
Qatar
  QAR 8.70 10.10
United Arab Emirates
  AED 9.25 9.70
Oman
  OMR 87.00 91.00
Russia
  RUB 0.00 0.00
Vietnam
  VND 0.00141 0.00150