ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2019-08-20 11:57:43    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 30.75 30.81
  USD 50 30.70 30.81
  USD 5-20 30.60 30.81
  USD 1-2 30.00 30.81
United Kingdom
  GBP 50 37.35 37.70
  GBP 5-20 37.20 37.60
EURO
  EURO 100-500 34.05 34.20
  EURO 50 34.00 34.20
  EURO 5-20 33.95 34.20
Japan
  JPY 0.2880 0.2895
Switzerland 1000
  CHF 31.25 31.40
Australia
  AUD 20.70 20.90
New Zealand
  NZD 19.65 20.15
Canada
  CAD 23.05 23.35
Denmark
  DKK 4.54 4.57
Norway
  NOK 3.40 3.43
Sweden
  SEK 3.15 3.18
Singapore 1000
  SGD 22.10 22.30
Malaysia
  MYR 7.31 7.37
Hong Kong
  HKD 3.90 3.94
China
  CNY 4.33 4.37
Taiwan
  TWD 0.96 0.985
Korea
  KRW 0.0252 0.0254
Indonesia
  IDR 0.00214 0.00220
India
  INR 500 0.41 0.43
Philippines
  PHP 0.58 0.605
South Africa
  ZAR 2.00 2.15
Saudi Arabia
  SAR 8.05 8.20
Qatar
  QAR 8.00 8.35
United Arab Emirates
  AED 8.20 8.40
Oman
  OMR 77.00 79.50
Russia
  RUB 0.46 0.50
Vietnam
  VND 0.00131 0.00135