ประกาศ ::
 
  2022-06-28 11:59:12    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 35.26 35.32
  USD 50 35.20 35.32
  USD 5-20 35.10 35.32
  USD 1-2 34.65 35.32
United Kingdom
  GBP 50 43.25 43.45
  GBP 5-20 43.15 43.45
EURO
  EURO 100-500 37.25 37.40
  EURO 50 37.20 37.40
  EURO 5-20 37.15 37.40
Japan
  JPY 0.2600 0.2625
Switzerland 1000
  CHF 36.80 36.90
Australia
  AUD 24.30 24.45
New Zealand
  NZD 22.10 22.30
Canada
  CAD 27.30 27.55
Denmark
  DKK 4.98 5.01
Norway
  NOK 3.57 3.60
Sweden
  SEK 3.46 3.50
Singapore 1000
  SGD 26.10 26.35
Malaysia
  MYR 7.97 8.02
Hong Kong
  HKD 4.48 4.51
China
  CNY 5.23 5.27
Taiwan
  TWD 1.130 1.155
Korea
  KRW 0.0278 0.0280
Indonesia
  IDR 0.00230 0.00245
India
  INR 500 0.40 0.44
Philippines
  PHP 0.62 0.65
South Africa
  ZAR 1.85 2.15
Saudi Arabia
  SAR 9.25 9.40
Qatar
  QAR 8.50 9.65
United Arab Emirates
  AED 9.40 9.60
Oman
  OMR 88.00 91.50
Russia
  RUB 0.00 0.45
Vietnam
  VND 0.00145 0.00152