ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2015-04-27 09:25:58    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.54 32.60
  USD 50 32.50 32.60
  USD 5-20 32.40 32.60
  USD 1-2 31.60 32.60
United Kingdom
  GBP 49.35 49.50
  GBP 5-20 49.25 49.50
EURO
  EURO 100-500 35.30 35.50
  EURO 50 35.20 35.50
  EURO 5-20 35.10 35.50
Australia
  AUD 25.35 25.55
Switzerland 1000
  CHF 34.10 34.25
New Zealand
  NZD 24.70 25.10
Japan
  JPY 0.2730 0.2750
Canada
  CAD 26.70 26.85
Denmark
  DKK 4.70 4.74
Norway
  NOK 4.14 4.18
Sweden
  SEK 3.73 3.77
Singapore 1000
  SGD 24.35 24.50
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.92 9.05
Hong Kong
  HKD 4.19 4.21
China
  CNY 5.20 5.23
Taiwan
  TWD 1.045 1.055
Korea
  KRW 0.030 0.0303
Indonesia
  IDR 0.00245 0.00255
India
  INR 0.51 0.525
Philippines
  PHP 0.73 0.75
South Africa
  ZAR 2.60 2.70
Saudi Arabia
  SAR 8.60 8.70
Qatar
  QAR 8.80 8.90
United Arab Emirates
  AED 8.80 8.90
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 83.0 84.50
Russia
  RUB 0.56 0.65
Vietnam
  VND 0.00147 0.00153