ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2017-04-27 15:09:22    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 34.47 34.60
  USD 50 34.40 34.60
  USD 5-20 34.30 34.60
  USD 1-2 33.70 34.60
United Kingdom
  GBP 50 44.10 44.60
  GBP 5-20 44.00 44.60
EURO
  EURO 100-500 37.50 37.70
  EURO 50 37.40 37.70
  EURO 5-20 37.30 37.70
Switzerland 1000
  CHF 34.55 34.80
New Zealand
  NZD 23.80 24.30
Japan
  JPY 0.3085 0.3110
Canada
  CAD 25.30 25.80
Denmark
  DKK 5.01 5.06
Norway
  NOK 3.98 4.02
Sweden
  SEK 3.87 3.94
Singapore 1000
  SGD 24.60 24.75
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 7.81 7.90
Hong Kong
  HKD 4.41 4.45
China
  CNY 4.96 4.99
Taiwan
  TWD 1.135 1.155
Korea
  KRW 0.0303 0.0306
Indonesia
  IDR 0.00256 0.00267
India
  INR 0.505 0.525
Philippines
  PHP 0.67 0.70
South Africa
  ZAR 2.40 2.60
Saudi Arabia
  SAR 9.05 9.25
Qatar
  QAR 9.25 9.50
United Arab Emirates
  AED 9.25 9.45
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 87.00 89.00
Russia
  RUB 0.57 0.61
Vietnam
  VND 0.00146 0.00155
Australia
  AUD 25.65 25.90