ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT //ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน เพศชาย หรือ หญิง ติดต่อสอบถามที่ 02-2531706-7 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-16.00น.
 
  2016-10-01 13:10:32    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 34.52 34.60
  USD 50 34.45 34.60
  USD 5-20 34.35 34.60
  USD 1-2 33.80 34.60
United Kingdom
  GBP 50 44.90 45.60
  GBP 5-20 44.80 45.60
EURO
  EURO 100-500 38.75 38.85
  EURO 50 38.65 38.85
  EURO 5-20 38.55 38.85
Switzerland 1000
  CHF 35.45 35.75
New Zealand
  NZD 25.05 25.45
Japan
  JPY 0.3395 0.3425
Canada
  CAD 26.25 26.65
Denmark
  DKK 5.17 5.21
Norway
  NOK 4.27 4.32
Sweden
  SEK 3.99 4.03
Singapore 1000
  SGD 25.35 25.50
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 8.35 8.46
Hong Kong
  HKD 4.44 4.48
China
  CNY 5.12 5.17
Taiwan
  TWD 1.105 1.120
Korea
  KRW 0.0313 0.0317
Indonesia
  IDR 0.00262 0.00270
India
  INR 0.49 0.52
Philippines
  PHP 0.71 0.74
South Africa
  ZAR 2.30 2.50
Saudi Arabia
  SAR 9.05 9.25
Qatar
  QAR 9.25 9.55
United Arab Emirates
  AED 9.25 9.50
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 88.00 90.50
Russia
  RUB 0.50 0.55
Vietnam
  VND 0.00151 0.00158
Australia
  AUD 26.30 26.50