ประกาศ ::
 
  2022-05-23 13:26:49    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 34.15 34.30
  USD 50 34.10 34.30
  USD 5-20 34.00 34.30
  USD 1-2 33.50 34.30
United Kingdom
  GBP 50 42.85 43.10
  GBP 5-20 42.75 43.05
EURO
  EURO 100-500 36.15 36.35
  EURO 50 36.10 36.35
  EURO 5-20 36.05 36.35
Japan
  JPY 0.2685 0.2700
Switzerland 1000
  CHF 35.05 35.30
Australia
  AUD 24.15 24.30
New Zealand
  NZD 22.00 22.25
Canada
  CAD 26.65 26.85
Denmark
  DKK 4.84 4.88
Norway
  NOK 3.50 3.53
Sweden
  SEK 3.42 3.46
Singapore 1000
  SGD 25.85 26.05
Malaysia
  MYR 7.73 7.82
Hong Kong
  HKD 4.34 4.38
China
  CNY 5.12 5.18
Taiwan
  TWD 1.130 1.150
Korea
  KRW 0.0274 0.0277
Indonesia
  IDR 0.00220 0.00242
India
  INR 500 0.410 0.450
Philippines
  PHP 0.610 0.650
South Africa
  ZAR 1.85 2.15
Saudi Arabia
  SAR 8.95 9.15
Qatar
  QAR 0.00 9.30
United Arab Emirates
  AED 9.15 9.35
Oman
  OMR 86.00 89.00
Russia
  RUB 0.00 0.45
Vietnam
  VND 0.00142 0.00149