ประกาศ ::
 
  2022-09-28 16:46:07    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 38.18 38.35
  USD 50 38.10 38.35
  USD 5-20 38.00 38.35
  USD 1-2 37.40 38.35
United Kingdom
  GBP 50 40.90 41.50
  GBP 5-20 40.80 41.50
EURO
  EURO 100-500 36.35 36.60
  EURO 50 36.30 36.60
  EURO 5-20 36.25 36.60
Japan
  JPY 0.2635 0.2655
Switzerland 1000
  CHF 38.20 38.50
Australia
  AUD 24.20 24.55
New Zealand
  NZD 21.20 21.70
Canada
  CAD 27.55 27.80
Denmark
  DKK 4.84 4.91
Norway
  NOK 3.46 3.52
Sweden
  SEK 3.30 3.35
Singapore 1000
  SGD 27.15 27.35
Malaysia
  MYR 8.20 8.26
Hong Kong
  HKD 4.83 4.89
China
  CNY 5.30 5.35
Taiwan
  TWD 1.16 1.19
Korea
  KRW 0.0267 0.0270
Indonesia
  IDR 0.00230 0.00251
India
  INR 500 0.41 0.44
Philippines
  PHP 0.610 0.640
South Africa
  ZAR 1.85 2.16
Saudi Arabia
  SAR 9.90 10.15
Qatar
  QAR 7.80 10.00
United Arab Emirates
  AED 10.00 10.35
Oman
  OMR 95.00 98.00
Russia
  RUB 0.00 0.00
Vietnam
  VND 0.00150 0.00159