ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT//วสุเอ๊กซเช้นแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 17:00 น. วันเสาร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 15.30 น. วันอาทิตย์ หยุด // Vasu Exchange Announcement - Temporary Office Hours Mon-Fri: Open 9:00 am to 5:00 pm. Sat: Open 9:00 am to 3:30 pm. Sun - Closed
 
  2022-01-20 16:00:35    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 33.00 33.20
  USD 50 32.95 33.20
  USD 5-20 32.85 33.20
  USD 1-2 32.20 33.20
United Kingdom
  GBP 50 44.65 45.10
  GBP 5-20 44.55 45.10
EURO
  EURO 100-500 37.30 37.50
  EURO 50 37.25 37.50
  EURO 5-20 37.20 37.50
Japan
  JPY 0.2865 0.2890
Switzerland 1000
  CHF 35.75 36.10
Australia
  AUD 23.65 23.95
New Zealand
  NZD 22.15 22.60
Canada
  CAD 26.15 26.55
Denmark
  DKK 4.97 5.02
Norway
  NOK 3.71 3.75
Sweden
  SEK 3.57 3.62
Singapore 1000
  SGD 24.30 25.00
Malaysia
  MYR 7.77 7.88
Hong Kong
  HKD 4.20 4.25
China
  CNY 5.27 5.39
Taiwan
  TWD 1.160 1.185
Korea
  KRW 0.0274 0.0279
Indonesia
  IDR 0.00210 0.00237
India
  INR 500 0.40 0.45
Philippines
  PHP 0.630 0.670
South Africa
  ZAR 1.80 2.12
Saudi Arabia
  SAR 8.50 8.90
Qatar
  QAR 7.00 9.20
United Arab Emirates
  AED 8.70 9.00
Oman
  OMR 82.00 85.50
Russia
  RUB 0.00 0.45
Vietnam
  VND 0.00142 0.00148