ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2020-02-20 15:49:49    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 31.30 31.42
  USD 50 31.25 31.42
  USD 5-20 31.15 31.42
  USD 1-2 30.55 31.42
United Kingdom
  GBP 50 40.25 40.55
  GBP 5-20 40.15 40.55
EURO
  EURO 100-500 33.70 33.90
  EURO 50 33.65 33.90
  EURO 5-20 33.60 33.90
Japan
  JPY 0.2800 0.2820
Switzerland 1000
  CHF 31.70 31.90
Australia
  AUD 20.70 20.90
New Zealand
  NZD 19.80 20.00
Canada
  CAD 23.50 23.65
Denmark
  DKK 4.48 4.51
Norway
  NOK 3.33 3.37
Sweden
  SEK 3.16 3.19
Singapore 1000
  SGD 22.30 22.50
Malaysia
  MYR 7.47 7.51
Hong Kong
  HKD 4.00 4.03
China
  CNY 4.42 4.46
Taiwan
  TWD 0.99 1.00
Korea
  KRW 0.0259 0.0262
Indonesia
  IDR 0.00222 0.00229
India
  INR 500 0.41 0.435
Philippines
  PHP 0.590 0.615
South Africa
  ZAR 1.98 2.06
Saudi Arabia
  SAR 8.20 8.35
Qatar
  QAR 7.95 8.45
United Arab Emirates
  AED 8.35 8.50
Oman
  OMR 78.00 80.50
Russia
  RUB 0.47 0.50
Vietnam
  VND 0.00133 0.00136