ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2018-08-17 16:38:59    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 33.15 33.16
  USD 50 33.10 33.16
  USD 5-20 33 33.16
  USD 1-2 32.40 33.16
United Kingdom
  GBP 50 42.25 42.60
  GBP 5-20 42.15 42.60
EURO
  EURO 100-500 37.60 37.80
  EURO 50 37.55 37.80
  EURO 5-20 37.50 37.80
Japan
  JPY 0.2980 0.2995
Switzerland 1000
  CHF 33.10 33.25
Australia
  AUD 23.95 24.15
New Zealand
  NZD 21.75 22.05
Canada
  CAD 25.10 25.40
Denmark
  DKK 5.01 5.05
Norway
  NOK 3.87 3.91
Sweden
  SEK 3.56 3.60
Singapore 1000
  SGD 24.05 24.15
Malaysia
  MYR 8.03 8.10
Hong Kong
  HKD 4.20 4.24
China
  CNY 4.79 4.82
Taiwan
  TWD 1.065 1.075
Korea
  KRW 0.0288 0.0291
Indonesia
  IDR 0.00225 0.00231
India
  INR 500 0.455 0.480
Philippines
  PHP 0.61 0.64
South Africa
  ZAR 2.20 2.40
Saudi Arabia
  SAR 8.60 8.80
Qatar
  QAR 8.55 8.90
United Arab Emirates
  AED 8.80 9.05
Oman
  OMR 84.00 86.00
Russia
  RUB 0.47 0.51
Vietnam
  VND 0.00137 0.00141