ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2014-11-21 09:36:10    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 32.70 32.80
  USD 50 32.65 32.80
  USD 5-20 32.55 32.80
  USD 1-2 31.70 32.80
United Kingdom
  GBP 51.35 51.55
  GBP 5-20 51.25 51.55
EURO
  EURO 100-500 41.05 41.15
  EURO 50 40.95 41.15
  EURO 5-20 40.85 41.15
Australia
  AUD 28.15 28.35
Switzerland 1000
  CHF 34.15 34.25
New Zealand
  NZD 25.65 25.95
Japan
  JPY 0.2810 0.2850
Canada
  CAD 28.85 29.00
Denmark
  DKK 5.48 5.52
Norway
  NOK 4.78 4.84
Sweden
  SEK 4.38 4.43
Singapore 1000
  SGD 25.15 25.30
Brunei
  BND 25.00 25.30
Malaysia
  MYR 9.73 9.79
Hong Kong
  HKD 4.21 4.24
China
  CNY 5.33 5.35
Taiwan
  TWD 1.085 1.095
Korea
  KRW 0.0298 0.0302
Indonesia
  IDR 0.00260 0.00285
India
  INR 0.51 0.53
Philippines
  PHP 0.71 0.73
South Africa
  ZAR 2.75 2.85
Saudi Arabia
  SAR 8.65 8.75
Qatar
  QAR 8.85 8.95
United Arab Emirates
  AED 8.85 8.95
Scotland
  SCP 50.00 51.00
Oman
  OMR 80.00 84.00
Russia
  RUB 0.65 0.71
Vietnam
  VND 0.00150 0.00155