ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT
 
  2015-05-25 10:15:03    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 33.42 33.50
  USD 50 33.35 33.50
  USD 5-20 33.25 33.50
  USD 1-2 32.40 33.50
United Kingdom
  GBP 51.65 52.10
  GBP 5-20 51.55 52.10
EURO
  EURO 100-500 36.65 37.00
  EURO 50 36.55 37.00
  EURO 5-20 36.45 37.00
Australia
  AUD 26.00 26.25
Switzerland 1000
  CHF 35.35 35.60
New Zealand
  NZD 24.35 24.60
Japan
  JPY 0.2745 0.2765
Canada
  CAD 27.10 27.40
Denmark
  DKK 4.88 4.91
Norway
  NOK 4.33 4.36
Sweden
  SEK 3.94 3.97
Singapore 1000
  SGD 24.90 25.00
Brunei
  BND 0 0
Malaysia
  MYR 9.17 9.23
Hong Kong
  HKD 4.29 4.32
China
  CNY 5.32 5.35
Taiwan
  TWD 1.085 1.095
Korea
  KRW 0.0305 0.0308
Indonesia
  IDR 0.00245 0.00260
India
  INR 0.51 0.525
Philippines
  PHP 0.74 0.76
South Africa
  ZAR 2.60 2.70
Saudi Arabia
  SAR 8.75 8.90
Qatar
  QAR 8.95 9.10
United Arab Emirates
  AED 8.95 9.10
Scotland
  SCP 0 0
Oman
  OMR 85.00 86.50
Russia
  RUB 0.62 0.67
Vietnam
  VND 0.00150 0.00154