ประกาศ :: เอกสารประกอบ ขาย: สำเนาบัตรประชาชน ซื้อ:สำเนาหนังสือเดินทาง DOCUMENT REQUIRED COPY OF PASSPORT//วสุเอ๊กซเช้นแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดเป็นการชั่วคราวดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 17:00 น. วันเสาร์ เปิดบริการ 9:00 น. - 15.30 น. วันอาทิตย์ หยุด // Vasu Exchange Announcement - Temporary Office Hours Mon-Fri: Open 9:00 am to 5:00 pm. Sat: Open 9:00 am to 3:30 pm. Sun - Closed//เทศกาลสงกรานต์ ปิดทำการวันที่ 13-15 เม.ย 2564 เปิดทำการวันที่ 16 เม.ย 2564 // Closed for Songkran Festival 13-15 Apr.2021 Open 16 Apr.2021
 
  2021-04-10 09:52:17    
  ประเทศ สกุลเงิน Buying Rate Selling Rate
United States
  USD 100 31.35 31.43
  USD 50 31.30 31.43
  USD 5-20 31.20 31.43
  USD 1-2 30.60 31.43
United Kingdom
  GBP 50 42.90 43.20
  GBP 5-20 42.80 43.20
EURO
  EURO 100-500 37.25 37.40
  EURO 50 37.20 37.40
  EURO 5-20 37.15 37.40
Japan
  JPY 0.2865 0.2880
Switzerland 1000
  CHF 33.80 34.00
Australia
  AUD 23.75 23.95
New Zealand
  NZD 21.95 22.20
Canada
  CAD 24.85 25.10
Denmark
  DKK 4.97 5.02
Norway
  NOK 3.66 3.70
Sweden
  SEK 3.63 3.67
Singapore 1000
  SGD 23.50 23.65
Malaysia
  MYR 7.52 7.58
Hong Kong
  HKD 4.02 4.05
China
  CNY 4.74 4.79
Taiwan
  TWD 1.040 1.060
Korea
  KRW 0.0274 0.0278
Indonesia
  IDR 0.00210 0.00220
India
  INR 500 0.39 0.43
Philippines
  PHP 0.630 0.660
South Africa
  ZAR 1.80 1.95
Saudi Arabia
  SAR 8.15 8.35
Qatar
  QAR 0 0
United Arab Emirates
  AED 8.30 8.55
Oman
  OMR 77.00 80.00
Russia
  RUB 0.37 0.42
Vietnam
  VND 0.00130 0.00137